SMILE Accessories có rất nhiều chính sách ưu đãi dành cho khách hàng và chính sách hợp tác phát triển với các đối tác từ nhỏ tới lớn trên toàn quốc. Vì với SMILE thì niềm vui và lợi ích của khách hàng và đối tác được đặt lên hàng đầu. Các chính sách hiện có:

Chính sách AFFILIATE

Chính sách Sỉ

Chính sách CTV

Chính sách hỗ trợ khách hàng

Ưu đãi V.I.P Member

Nhượng quyền đại lý