Khuyên ngọc trai gắn lông

Trạng thái: Còn hàng
Mẫu
- +
Khuyên tai