Khuyên ngọc trai tròn đính ngọc trai nhỏ

Trạng thái: Còn hàng
Mẫu
- +
Khuyên tai