Khuyên nhiều vòng bóng

Trạng thái: Còn hàng
Mẫu
- +
Khuyên tai