Kính nửa mắt thiếu gọng trên

Trạng thái: Còn hàng
Màu sắc
Trắng mắt đen
Đỏ mắt đen
Đen mắt trong
Đen
- +