Kính viền gắn đá

Trạng thái: Còn hàng
Màu sắc
Viền đen
Viền trong
Đen
- +